Winkelwagen Totaal Artikelen (0)

Winkelwagen

ARTIKEL I – DOEL

Het doel van deze voorwaarden is het definiëren van de algemene voorwaarden voor de marketing en verkoop van de producten en diensten van het bedrijf Glomat Container via alle communicatiemedia.

Email : [email protected]

Telefoon : +31 4 60 24 27 04

ARTIKEL II – AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden bij het plaatsen van zijn bestelling en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Voor bestellingen die via de website van het bedrijf worden gedaan, moet de klant op het moment van validatie van de bestelling het vakje “Ik accepteer de algemene verkoopvoorwaarden” aanvinken alvorens over te gaan tot veilige betaling; deze aanvaarding is onherroepelijk en kan op geen enkele wijze ter discussie worden gesteld.

Bijgevolg doet hij afstand van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document en in het bijzonder op zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden die niet afdwingbaar zullen zijn tegenover de verkoper.

Glomat Container behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Er wordt echter uitdrukkelijk overeengekomen dat de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn bij het plaatsen van een bestelling door een klant deze zijn die uitdrukkelijk door deze laatste zijn aanvaard.

ARTIKEL III – BESTELLINGEN

Vermogen om te contracteren

Om een ​​bestelling te plaatsen bij Glomat Container , moet de contractant meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.

Een bestelling plaatsen

De individuele klant kan zijn bestelling plaatsen:

Telefonisch van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

online 24 uur per dag, 7 dagen per week

of door ter plaatse naar de kantoren of de bijgebouwen van de vennootschap te gaan.

Bestelprocedure

Voor bestellingen op de website moet de gebruiker:

Selecteer de producten op de site en “open” uw winkelmandje

Vul de hoeveelheden in

Identificeer uzelf door een account aan te maken, of door uw e-mailadres en wachtwoord te noteren

Vul de gekozen leveringsmethode in, namelijk afhalen of bezorgen, met vermelding van het leveringsadres.

Valideer uw bestelling nadat u deze heeft gecontroleerd en vergeet niet het vakje “Ik accepteer de algemene verkoopvoorwaarden” aan te vinken.

Voer de betaling uit onder de vermelde voorwaarden.

Zodra de orderbevestiging is gemaakt, ontvangt de internetgebruiker een bevestigingsbericht.

Weigering van bestellingen

Glomat Container behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling om objectieve redenen te weigeren:

Ofwel om een ​​technische reden die verband houdt met de onmogelijkheid om de levering uit te voeren wegens een gebrek aan toegankelijkheid van de lokalen,

ofwel wegens gebrek aan informatie die op de online site moet worden ingevuld, waardoor de bestelling niet correct kan worden uitgevoerd,

hetzij in geval van niet-betaling van een eerdere bestelling of een bestelling in uitvoering, hetzij in geval van een betalingsgeschil.

Deze indicatieve lijst is niet uitputtend.

Faculteit van terugtrekking

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en meer bepaald met het consumentenrecht (art. L 121-21 van het consumentenwetboek van de Hamon-wet), heeft de klant voor alle bestellingen die op de website van het bedrijf worden geplaatst, 14 dagen na het plaatsen van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uitoefenen.

Hij kan elk artikel dat hem niet past, terugsturen in de originele verpakking en in perfecte staat, geschikt voor marketing.

Retourkosten voor geleverde goederen zijn gratis.

ARTIKEL IV – SERVICE EN KWALITEIT

Certificeringen

Glomat Container verkoopt alleen producten van superieure kwaliteit.

ARTIKEL V – BESCHIKBAARHEID

De klant wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product zodra zijn bestelling is ingevoerd.

ARTIKEL VI – PRIJZEN

De prijzen zijn aangegeven in euro inclusief BTW voor een afhaallevering en zijn enkel van toepassing op de datum van verzending van de bevestiging van de bestelling door de klant.

Er wordt automatisch een berekening gemaakt op de prijs van het product.

Glomat Container behoudt zich het recht voor om haar prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen in de prijzen van de aankoop van hout.

ARTIKEL VII – LEVERING en AFHAAL VAN GOEDEREN

Tijd om te bezorgen

Leveringen worden uitgevoerd door de firma Glomat Container of partner UPS, DHL, COLISSIMO op de met de klant overeengekomen plaats binnen een minimumtermijn van 3 tot 5 werkdagen (zon- en feestdagen niet meegerekend) na registratie en aanvaarding van de bestelling.

Goederen geleverd

De goederen worden bij u thuis en/of op een door de koper aangegeven plaats van levering afgeleverd, tenzij de koper ervoor kiest om de goederen ter plaatse op te halen.

Neem bij een spoedlevering contact op met het bedrijf.

Bevestiging van levering

Na ontvangst van de bestelling zal binnen korte tijd (24 tot 48 uur later) telefonisch contact worden opgenomen met de klant om een ​​leveringsschema vast te stellen, zijn aanwezigheid te bevestigen en de later verstrekte informatie.

Ontvangst van goederen

Bij ontvangst van de goederen op de plaats van levering, is het aan de klant om de conformiteit van de geleverde goederen met de bestelling te controleren en, indien nodig, schriftelijke opmerkingen te maken aan de bezorger.

Geen lossing van goederen zal plaatsvinden zonder de aanwezigheid van de klant of een door deze aanbevolen natuurlijke persoon.

Alleen klachten die bij aflevering schriftelijk zijn vastgelegd, kunnen in behandeling worden genomen.

Met geen enkele andere klacht wordt later rekening gehouden.

Retourgaranties en aansprakelijkheid

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verbindt het bedrijf zich ertoe om elk online aangekocht product te leveren op de datum vermeld in zijn commerciële aanbod.

Bij gebrek aan indicatie van een leveringsdatum, verbindt het bedrijf zich ertoe om uiterlijk 30 dagen na de registratie en betaling van de bestelling te leveren.

ARTIKEL VIII – REGELS

De geleverde of weggenomen goederen blijven eigendom van de onderneming tot volledige betaling van hun prijs.

Online betaling

Met creditcard bij bestelling

Overschrijving

De bankrekening van de klant wordt 1 tot 3 dagen na de datum van de bestelling gedebiteerd voor onmiddellijke betaling

ARTIKEL IX – PERSOONSGEGEVENS

Krachtens wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en tot wijziging van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden: De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, door hem bij de bestelling zijn ingevoerd, worden onderworpen aan computerverwerking bestemd voor de verwerking van zijn bestelling.

Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor commerciële opvolgingsdoeleinden zodat de klant per e-mail op de hoogte kan worden gehouden van de commerciële aanbiedingen van de onderneming.

Hij kan zich echter tegen deze controle verzetten door dit uitdrukkelijk aan te geven door te schrijven naar de zetel van de vennootschap:

[email protected]

De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het niet invoeren van de verplichte persoonlijke gegevens die tijdens het hierboven beschreven bestelproces worden gevraagd, de bestelling niet kan voltooien.

De Klant heeft een recht van toegang en rectificatie met betrekking tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, dat hij kan uitoefenen door te schrijven naar:

[email protected]

ARTIKEL X – GARANTIES

Glomat Container is niet de producent van alle producten die worden verkocht en gepresenteerd op de online site https://glomat-container.com/ in de zin van wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 en met betrekking tot de aansprakelijkheid voor producten met gebreken .

Bijgevolg kan de klant, in geval van schade van welke aard dan ook, veroorzaakt aan een persoon of aan roerende of onroerende goederen door een gebrek aan het product, enkel de exclusieve verantwoordelijkheid van de producent van dit laatste inroepen door de klant, op basis van de informatie op de verpakking van het genoemde product.

Bovendien herinnert het bedrijf eraan dat alle producten en diensten die door Glomat Container worden aangeboden op geen enkele manier de waakzaamheid van volwassenen te allen tijde vervangen.

ARTIKEL XI – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

De verkoop van producten van Glomat Container is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van bestellingen tussen de onderneming en de klant, zullen, bij gebreke van een minnelijke schikking, onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken.

is niet de producent van alle producten die worden verkocht en gepresenteerd op de online site https://glomat-container.com/ in de zin van wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 en met betrekking tot aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

Bijgevolg kan de klant, in geval van schade van welke aard dan ook, veroorzaakt aan een persoon of aan roerende of onroerende goederen door een gebrek aan het product, enkel de exclusieve verantwoordelijkheid van de producent van dit laatste inroepen door de klant, op basis van de informatie op de verpakking van het genoemde product.

Bovendien herinnert het bedrijf eraan dat alle producten en diensten die door Glomat Container worden aangeboden op geen enkele manier de waakzaamheid van volwassenen te allen tijde vervangen.

ARTIKEL XI – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

De verkoop van producten van Glomat Container is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van bestellingen tussen de onderneming en de klant, zullen, bij gebreke van een minnelijke schikking, onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken.